Членство

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ 

1.Физически лица, които имат определен интерес към фолклорното музикално, певческо или танцово изкуство в професионален и непрофесионален план, заплащат годишна такса членски внос в размер на 40 лева.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ – ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ И ИНСТИТУЦИИ.

2. Фолклорни, музикални, певчески и танцови ансамбли, състави, хорове, групи и други  формации, заплащат годишна такса членски внос в размер на 100 лева.

3. Юридически лица като читалища, културни институции, отдели “Култура” към общински администрации, ОДК и Младежки домове, неправителствени организации и други формирования, развиващи дейност свързана с фолклора и традиционните изкуства, заплащат годишна такса членски внос в размер на 100 лева.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ – ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛИ.

4. Международни национални и регионални фолклорни фестивали, провеждащи се на територията на Република България, заплащат с годишна такса членски внос в размер на 900 лева.

В полза на:            Фондация „МСОФФТИ ЦИОФФ България”
При банка:             Уникредит Булбанк АД
Б. Сметка(IBAN):    BG46 UNCR 7000 1520 2010 90
BIC                        UNCRBGSF

Моля да ни изпратите данни за фактура заедно с копие от банковото бордеро.

Националната секция на ЦИОФФ си запазва правото да прекратява  членство в случай на неплатена в определения срок такса.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg