Цели

От 1970 г. CIOFF работи за запазването и разпространението на традиционната култура. Чрез своите организацията реализира следните цели: съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства; служи на целите на ЮНЕСКО; подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство; служи на каузата на мира, чрез осъществяване на горните цели.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg