Цели

От 1970 г. CIOFF работи за запазването и разпространението на традиционната култура. Чрез своите организацията реализира следните цели: съхранява духовното и културното наследство чрез музика, танци, игри, обичаи, ритуали и други изкуства; служи на целите на ЮНЕСКО; подкрепя дейностите на своите членове и тези на неправителствените организации, работещи в сферата на фолклора и културното наследство; служи на каузата на мира, чрез осъществяване на горните цели.