Национални прегледи на фолклорните ансамбли

На всеки четири години от 2002 г. Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/” възстанови и организира Национален преглед на българските фолклорни ансамбли. Неговите цели са оценка на съставите в художествено и творческо отношение, преглед на новия репертоар на ансамблите, избиране на представителни ансамбли на CIOFF® в различни категории, с цел представяне на България на международни Културни форуми. 

През 2021г. официално страртира 6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли. През 2022г. ще се проведе Финален етап на Прегледа.