Комисии

За осъществяване на конкретни дейности на Фондацията са сформирани и спомагателни ограни, наречени комисии. Създават се и се закриват с решение на УС. Членовете на комисии се назначават и освобождават от УС. Подотчетни са на УС и Председателя. Контролират и ръководят конкретни дейности от дейностите на НС. Заседават поне 1 път на тримесечие.

На 22.04.2023г. в град София на проведената 22-ра Национална среща-асамблея на CIOFF България бяха определени и избрани следните комисии и техни членове:

Фестивална комисия

 • определя фолклорните колективи, които да участват в международни фолклорни фестивали в чужбина, по линия на получени покани от CIOFF или други сродни организации, съобразно изискванията на фестивалите-организатори;
 • препоръчва чуждестранни фоклорни ансамбли и групи за участие в международни фолклорни фестивали в България;
 • организира и координира провеждането на национални прегледи за художествените и технически стойности на фолклорните колективи;
 • работи за популяризиране на българското фолклорно богатство.
  Състав: 
  Председател – Стилияна Йоргова, Международен фолклорен фестивал „Велико Търново“.
 • Членове:
 • Ивайло Първанов, Международен детски фолклорен фестивал „София“,
 • Жасмина Василева, Международен фолклорен фестивал „Варна“ и Стоян Господинов, Международен фолклорен фестивал „Фолклор без граници“, гр. Добрич.


Културна комисия

 • организира и координира усилията си с правителствени и неправителствени организации със сродна дейност при провеждането на културни мероприятия в България и чужбина;
 • разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред донорски, дарителски, правителствени и неправителствени фондове и организации;
 • работи и представлява фондацията в съвместни инициативи и контакти със сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина.
  Състав: 
 • Председател – Милена Чирпанлиева, Фолклорен ансамбъл „Балкан“, гр. София,
 • Членове:
 • Мариян Василев Национално училище за танцово изкуство,
 • Юлиян Станев, Фолклорен ансамбъл „Варна“.


Секция „Сдружение на детските хореографи

 • координира работата с всички детски колективи в страната;
 • организира детски творчески лагери, обучителни семинари и срещи с детските колективи;
 • съдейства за популяризиране на идеите на ЦИОФФ сред децата в детските колективи;
 • работи за популяризиране на дейността на Националната секция в международен план.
  Състав:
 • Председател – д-р Бисер Григоров, Фолклорен ансамбъл „Росна китка“, гр София,
 • Членове:
 • Станимир Иванов, Детски танцов ансамбъл „Северняче“, гр. Попово, Нели Гарвалова, Детски фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“, гр. Русе.

Младежка комисия

 • представлява Националната Секция на CIOFF България на младежки форуми в България и в чужбина;
 • консултира Управителния съвет  по младежки въпроси;
 • координира дейността си с други сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина;
 • съдейства за популяризиране на идеите на CIOFF сред младежта.
  Състав: Йоанна Низамска – Председател.
 • Членове:
  Красин Каракоцев,
  Даниела Иванова.


Финансова комисия

 • изготвя годишен бюджет и финансов отчет;
 • консултира УС по финансови въпроси.
  Състав: Силвия Павлова.

Правна комисия

Състав:

Председател – Адвокат Елена Балева.

Членове:

 • Адвокат Атанася Бораджиева,
 • Юрисконсулт Диана Петкова.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg