Среща на хореографите

Всяка година, в края на месец февруари, Националната секция организира Среща – семинар на хореографи, директори на Международни фолклорни фестивали в България, и в чужбина, както и културни дейци, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.