Дейности

Културна политика – AE_Cultural_Policy.pdf (32.54 Kb)

Всяка година CIOFF осъществява голям брой задачи:

 • координиране на около 250 международни фестивали;
 • международен обмен на фолклорни групи, свързващи повече от 50 000 артисти;
 • участие в програми на ЮНЕСКО;
 • предаване на културно наследство на деца и младежи;
 • конференции, симпозиуми и експозиции;
 • публикации – календар на фестивалите, информационен бюлетин, доклади;
 • сътрудничество с различни национални и международни организации и
  неправителствени организации;
 • в събитията на ЦИОФФ са привлечени между 20-25 000 доброволци;
 • на всеки 4 години – Световна Фолклориада на ЦИОФФ.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg