: en_US

English

Членство

Членство

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ  1.Физически лица, които имат определен интерес към фолклорното музикално, певческо или танцово изкуство в професионален и непрофесионален план, заплащат годишна такса членски внос в размер на 40 лева. КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ – ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ...

Дейности

Дейности

Културна политика – AE_Cultural_Policy.pdf (32.54 Kb) Всяка година CIOFF осъществява голям брой задачи: координиране на около 250 международни фестивали; международен обмен на фолклорни групи, свързващи повече от 50 000 артисти; участие в програми на...

Комисии

Комисии

За осъществяване на конкретни дейности на Фондацията са сформирани и спомагателни ограни, наречени комисии. Създават се и се закриват с решение на УС. Членовете на комисии се назначават и освобождават от УС. Подотчетни са...

Управителен съвет

Управителен съвет

Ръководно тяло на Национална секция на CIOFF България /Фондацията/ е Управителният съвет. Назначава се от учредителите на Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”. Ръководи...