Управителен съвет

Ръководно тяло на Националната секция на ЦИОФФ /Фондацията/ е Управителния съвет, състоящ се от 7 души. Назначава се от учредителите на Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”. Ръководи дейността на НС. Създава и закрива комисии. Назначава и освобождава членове на комисии. Контролира работата на комисиите. Създава и закрива помощни органи. Приема и освобождава членове на НС. Заседава поне 1 път месечно.

Членове на Управителния съвет са:

инж. Емил Павлов – Председател

Стилияна Йоргова – Генерален Секретар


Юрий Борисов

Александър Петров