Управителен съвет

Ръководно тяло на Национална секция на CIOFF България /Фондацията/ е Управителният съвет. Назначава се от учредителите на Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”. Ръководи дейността на Секцията. Създава и закрива комисии. Назначава и освобождава членове на комисии. Контролира работата на комисиите. Създава и закрива помощни органи. Приема и освобождава членове на Националната секция. Заседава поне 1 път месечно.

Членове на Управителния съвет са:

инж. Емил Павлов – Председател

Стилияна Йоргова – Генерален Секретар

Юрий Борисов

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg