Среща на хореографите

Всяка година, в края на месец февруари, Националната секция организира Среща – семинар на хореографи, директори на Международни фолклорни фестивали в България, и в чужбина, както и културни дейци, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.

22-ра Национална среща – асамблея на CIOFF® България

На 22.04.2023г. в гр. София се проведе 22-ра Национална среща-семинар на CIOFF® България на хореографите и специалистите, работещи в областта на фолклора в страната.

Присъстваха повече от 150 хореографи, представители на 125 фолклорни ансамбли и формации в страната.

Делегатите на срещата бяха поздравени от проф. д-р на ик.н. Стоян Денчев, Станислав Почекански – Председател на Съюза на Бългаските музикални и танцови дейци и от д-р Николай Дойнов – Председател на Съюза на народните читалища.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На проведената 22 Национална среща-асамблея на CIOFF® България на 22.04.2023г. в гр. София бяха отличени носителите на Голямата ежегодна награда на CIOFF® България „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА“ в двете категории за личност и за институция.

В категория за институция бе награден:


Оркестърът за Народна музика на БНР с диригент д-р Димитър Христов и във връзка с неговата 70 годишнина в лицето на г-н Димитър Димитров, член на УС на БНР.

Фотография: Иван Енев.

В категорията за личност бе награден:

Маестро Атанас Чолаков – главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Пазарджик“, гр. Пазарджик.


Фотография: Иван Енев.


През 2006 г. Национална секция на CIOFF® България учредява Голямата ежегодна Награда на Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България/ЦИОФФ-България/” за цялостен принос в опазването и популяризирането на Нематериалното културно наследство на България – „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в две категории – за личност и за институция.

Носители на наградата „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за личност:

 • 2007г. – г-н Иван Тодоров – главен художествен ръководител на „Академичен фолклорен ансамбъл“, гр. София.
 • 2008г. – г-н Иван Донев – главен художествен ръководител на Фолклорен танцов театър „Найден Киров“, гр. Русе.
 • 2009г. – г-н Ради Радев – главен художествен ръководител на Шопски Ансамбъл, гр. Елин Пелин.
 • 2010г. – г-н Кирил Чирпанлиев – главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Балкан“, гр. София.
 • 2011г. – г-н Румян Занев – главен художествен ръководител на Капански фолклорен ансамбъл.
 • 2012г. – г-жа Агрипина Войнова – председател на Националното сдружение на детските хореографи при Национална секция за България на CIOFF®, гр. София.
 • 2013г. – г-н Борис Вълков – хореограф, гр. София.
 • 2014г. – г-н Лъчезар Захариев – художествен ръководител на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“, гр. Габрово.
 • 2015г. – г-н Красимир Савов – хореограф на Детски фолклорен ансамбъл „Звънче“, гр. Шумен.
 • 2015г. – г-н Костадин Руйчев – дългогодишен хореограф на Фолклорен ансамбъл „Пирин“, гр. Благоевград.
 • 2016г. – доц. Петър Григоров – хореограф на Фолклорен ансамбъл „Росна Китка”, гр. София.
 • 2017г. – г-н Стоян Господинов – главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, гр. Добрич.
 • 2018г. – г-н Христо Стоянов – главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Арсенал”, гр. Казанлък.
 • 2019г. – г-н Димитър Манов – хореограф, гр. София.
 • 2020г. – Дина Колева – хореограф, с. Бистрица.
 • 2021г. – г-н Станимир Иванов – хореограф, гр. Попово.
 • 2022г. – г-н Любчо Василев – хореограф, гр. Търговище.
 • 2023г. – г-н Атанас Чолаков – хореграф, гр. Пазарджик.

Носители на наградата „ЗЛАТНАТА КОБИЛИЦА” в категория за институция:

 • 2007г. – Община Велико Търново, д-р Румен Рашев – кмет, във връзка с 10 годишнината  на Международен фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
 • 2008г. – Българско Национално Радио, г-н Стефан Радованов и екип,
 • 2009г. – Съюзът на Народните Читалища, проф. Стоян Денчев и г-н Николай Дойнов,
 • 2010г. – Институт за Фолклор към БАН, проф. д-р. изк. Мила Сантова и екип,
 • 2011г. – Община Разград, г-н Денчо Бояджиев – кмет, във връзка с 10 годишнината на Международен фестивал на традиците и занаятите Разград,
 • 2012г. – Дирекция „Културни Политики” към Министерство на културата, г-жа Деяна Данаилова и екип.
 • 2013г. – Международен фестивал за автентичен фолклор „Дорково“, г-н Николай Ковачев – кмет и екип, във връзка с 10 годишнината на МФАФ „Дорково”,
 • 2014г. – Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни и екип, във връзка с 10 годишнината на МФФ „Малешево пее и танцува”,
 • 2015г. – Фолклорен ансамбъл „ПИРИН“, гр. Благоевград и ръководители, във връзка с 60 годишнината на ФА „ПИРИН”,
 • 2015г. – Професионален фолклорен ансамбъл „ИСКРА“, гр. Велико Търново и ръководители, във връзка с 55 години от основаването на ансамбъла и 25 години като професионален,
 • 2016г. – Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, г-н Христо Ангеличин и екип.
 • 2017г. – Съюз на българските музикални и танцови дейци, г-н Станислав Почекански, г-н Любчо Василев, проф. Даниела Дженева, проф. д-р Костадин Бураджиев, г-н Мариан Василев, г-н Иван Тодоров и г-н Димитър Манов.
 • 2018г. – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, проф. академик Милчо Василев, проф. Даниела Дженева, проф. д-р Костадин Бураджиев, проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак.
 • 2018г. – Фолклорен ансамбъл „ЧИНАРИ”, гр. София с главен художествен ръководител Асен Павлов, във връзка с 25-та годишнина на ансамбъла.
 • 2019г. – Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”, с. Царевец с председател Генчо Генчев и екип Росен Маринов, Ганчо Ламбев, Вера Блажева, Елена Кочева.
 • 2020г. – Фолклорен ансамбъл „Бистрица“ и „Бистришки баби“
 • 2021г. – Международен фолклорен фестивал „Фолклор без граници“ – гр. Добрич
 • 2022г. – Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, гр. София в лицето на г-н Георги Андреев-директор, проф. д-р Елена Кутева-артистичен директор, г-н Ивайло Иванов-главен хореограф и г-н Георги Генов диригент на хора.
 • 2023г. – Оркестър за Народна музика на БНР с диригент д-р Димитър Христов и във връзка с неговата 70 годишнина в лицето на г-н Димитър Димитров, член на УС на БНР.

В резултат на проведения 6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на България през 2021-2023г., бяха наградени със Сертификат за “ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ НА CIOFF БЪЛГАРИЯ“ 115 фолклорни ансамбъла, формации и индивидуални изпълнители в 7 категории, които ще представят България на международни културни форуми, симпозиуми и фестивали в следващите 4 години. Бяха приети за нови членове на CIOFF България 30 ансамбъла от страната за последната година.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 22.04.2023г. в град София на проведената 22-ра Национална среща-асамблея на CIOFF България бяха определени и избрани следните комисии и техни членове:

Фестивална комисия

 • определя фолклорните колективи, които да участват в международни фолклорни фестивали в чужбина, по линия на получени покани от CIOFF или други сродни организации, съобразно изискванията на фестивалите-организатори;
 • препоръчва чуждестранни фоклорни ансамбли и групи за участие в международни фолклорни фестивали в България;
 • организира и координира провеждането на национални прегледи за художествените и технически стойности на фолклорните колективи;
 • работи за популяризиране на българското фолклорно богатство.
  Състав: 
  Председател – Стилияна Йоргова, Международен фолклорен фестивал „Велико Търново“.
 • Членове:
 • Ивайло Първанов, Международен детски фолклорен фестивал „София“,
 • Жасмина Василева, Международен фолклорен фестивал „Варна“ и Стоян Господинов, Международен фолклорен фестивал „Фолклор без граници“, гр. Добрич.


Културна комисия

 • организира и координира усилията си с правителствени и неправителствени организации със сродна дейност при провеждането на културни мероприятия в България и чужбина;
 • разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред донорски, дарителски, правителствени и неправителствени фондове и организации;
 • работи и представлява фондацията в съвместни инициативи и контакти със сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина.
  Състав: 
 • Председател – Милена Чирпанлиева, Фолклорен ансамбъл „Балкан“, гр. София,
 • Членове:
 • Мариян Василев Национално училище за танцово изкуство,
 • Юлиян Станев, Фолклорен ансамбъл „Варна“.


Секция „Сдружение на детските хореографи

 • координира работата с всички детски колективи в страната;
 • организира детски творчески лагери, обучителни семинари и срещи с детските колективи;
 • съдейства за популяризиране на идеите на ЦИОФФ сред децата в детските колективи;
 • работи за популяризиране на дейността на Националната секция в международен план.
  Състав:
 • Председател – д-р Бисер Григоров, Фолклорен ансамбъл „Росна китка“, гр София,
 • Членове:
 • Станимир Иванов, Детски танцов ансамбъл „Северняче“, гр. Попово, Нели Гарвалова, Детски фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“, гр. Русе.

Младежка комисия

 • представлява Националната Секция на CIOFF България на младежки форуми в България и в чужбина;
 • консултира Управителния съвет  по младежки въпроси;
 • координира дейността си с други сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина;
 • съдейства за популяризиране на идеите на CIOFF сред младежта.
  Състав: Йоанна Низамска – Председател.
 • Членове:
  Красин Каракоцев,
  Даниела Иванова.


Финансова комисия

 • изготвя годишен бюджет и финансов отчет;
 • консултира УС по финансови въпроси.
  Състав: Силвия Павлова.

Правна комисия

Състав:

Председател – Адвокат Елена Балева.

Членове:

 • Адвокат Атанася Бораджиева,
 • Юрисконсулт Диана Петкова.

Срещата приключи с официална вечеря.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg