Председателство

Председателят на Национална секция CIOFF България се назначава се от учредителите на Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”. Представлява Националната секция пред физически и юридически лица в и извън България. Председател е на Управителния съвет. Председателства заседанията на Управителния съвет.

Председател на НС е инж. Емил Боянов Павлов.