Председателство

Председателят на Национална секция CIOFF България се назначава се от учредителите на Фондация “Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (ЦИОФФ)”. Представлява Националната секция пред физически и юридически лица в и извън България. Председател е на Управителния съвет. Председателства заседанията на Управителния съвет.

Председател на НС е инж. Емил Боянов Павлов.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Bulgarian
 - 
bg