Научни конференции

През 2015 г. Фондацията организира национална конференция на тема „Хорото като елемент от традиционната българска култура” под ПАТРОНАЖА на Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО” в рамките на 18 Международен фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015.

През 2016 г. Фондацията организира международна научна конференция на тема „Добри практики при популяризация на Нематериалното културно наследство при провеждане на културни събития – фестивали, събори, конференции, семинари и др.“ под ПАТРОНАЖА на Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО” в рамките на 19-ти Международен фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2016 и с подкрепата на Регионалния cентър за oпазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, София.

През 2017 г. Фондацията организира международна научна конференция на тема  „Нематериалното културно наследство – приемственост между поколенията, опазване и предаване, ролята на „старите поколения” и „новите поколения” – добри практики” под ПАТРОНАЖА на Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО” в рамките на 20 Международен фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 и с подкрепата на Регионалния cентър за oпазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, София.

През 2017 г. Фондацията представи България по време на Културно посещение на фестивални директори в Шанхай и др. Китайски региони по линия на Декларация за културно сътрудничество между Китай и 16-те Централно и Източноевропейски страни – CEEC.

През 2018 г. Фондацията организира международен научно-практически семинар за обучение на млади специалисти и популяризиране Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство на тема „Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство от 2003 г. и представяне на елементи и добри практики от Представителните списъци на ЮНЕСКО на Нематериалното културно наследство на човечеството на културни форуми” и съпътстваща програма под ПАТРОНАЖА на Национална Комисия на Република България за ЮНЕСКО” в рамките на 21 Международен фолклорен фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2018 и с подкрепата на Регионалния cентър за oпазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, София.