Концертна дейност

От 2017г. традиционно Национална секция на ЦИОФФ за България започна организирането на Празничен фолклорен концерт по случай Деня на народните будители.